IMVEC: colector aire limpo para calibración sensores de gas

A mesa de traballo de IMVEC (Instituto de Monitorización e Vixilancia de Espacios Contaminados) aproveitou o espazo do Ateneo Atlántico de Prototipado para avanzar un dos prototipos do seu planning de traballo.

Tendo xa un primeiro prototipo de medición da calidade do aire con arduino e sensores de gases da serie MQ, atópanse con problemas de precision na medición típicos dos sensores de gases de baixo custe. Sendo fundamental para o proxecto facer un kit o máis económico posíbel para ser replicábel e envolver o maior número de cidadás posíbeis na monitorización e denuncia de espacios contaminados, pensaron na hipótese de construir un colector de aire limpo de baixo custe para autocalibrar os sensores antes que mercar un hardware máis costoso.

Neste foro poderedes atopar documentación detallada da construcción do colector de aire limpo que foi construido na súa totalidade durante o Ateneo (con asesoramento de Pirelli de Bricolabs), e está á espera de ser testado nunhas condicións ambientais que poidan ser consideradas limpas, pre-requisto imprescindíbel para poder autocalibrar os sensores de xeito correcto. Unha vez que este teste sexa realizado, podérase considerar se se pode solucionar o calibrado (e a precisión da medición) dos sensores deste xeito ou se se precisa recurrir a outro hardware que encareza un pouco máis o kit de monitorización.

Durante o Ateneo, o IMVEC, e concretamente o Xosé Quiroga, contou coa visita do CartoLab da Universidade de Coruña, interesad@s en facer rede e poder colaborar na fase de cartografía dos espazos contaminados.

Grazas a Quiroga, a Pirelli e a CartoLab pola súa presencia e participación nesta mesa de traballo!!

Hábitat:fototrampeo

Unha das mesas de traballo do Ateneo Atlántico máis interdisciplinar conxugando técnicas de estudo do ámbito biolóxico das mans da asociación do barrio de Montealto Hábitat, xunto a hardware libre, software libre, vídeo creativo…

Desde a creación dun prototipo de cámara con autonomía enerxética e detección de presencia de animais para poder capturar diferentes especies baseado na Rapsberry Pi e hardware libre, seguindo polo prototipo dunha visualización web e buscador para vídeos das diferentes especies, ata un vídeo-resumo de divulgación desde e para a cidadanía deste coñecemento de biodiversidade autóctona.

O seguemento do proceso levouse e lévase a través dun foro.

O prototipo iniciais de cámara precisa dun pequeno seguemento antes da súa implementación. Tras a instalación do paquete motion que deu algún problema coa rede existente no evento e a elaboración do buraco para a lente na caixa onde ubicar a Rapsberry Pi, o prototipo poderá pasar á fase de implementación-testeo onde recoller as deficiencias que poida ter na práctica para pasar á fase de optimización.  calidade dos vídeos aumentará co novo prototipo posto que a lente é moito mellor, sen aumentar o prezo do hardware, que pola súa modularidade permitirá optimización e engadido de funcionalidades.

O prototipo de visualización web quedou completado e coordenado co informático que leva a web do Grupo Hábitat para examinar o proceso de implementación na web e contribuir á divulgación do traballo da asociación e do coñecemento en mancomún sobre a biodiversidade da comarca. O mesmo con respecto ao vídeo-resumo que pode dar a coñecer o material acadado mediante esta técnica de estudo, só pendente da implementación na web.

No futuro, alén de testear e optimizar estos prototipos, contémplase a posibilidade de elaborar scripts de código para automatizar a incorporación dos novos clips seleccionados á base de datos da visualización, integrando ambos prototipos nun fluxo de traballo continuo.

Coa xente de Hábitat, que xa quedou a coñecer tamén a existencia de Bricolabs, veciños que non coñecían ata o momento, quedou feita unha choiva de ideas para pensar aplicacións de hardware e software libre para as súas técnicas de estudo: anelamento de aves para estudar as súas migracións (con RFID, por exemplo),  detección das diferentes especies de morcegos a través do seu ultrason (cun sensor de ultrason + arduino, por exemplo). Toda unha liña de DIY ciencia cidadá aberta por explorar na Coruña e en rede!!

Grazas á Grupo Naturalista Hábitat, Belén Montero, efkin, Xosé Quiroga e geeksha pola súa participación.