Calentador solar: enerxía limpa desde material reciclado

A mesa de traballo do Calentador Solar aproveitou a momento emerxente do Ateneo Atlántico para comezar o prototipo de quentador solar a partires dunha caldeira de auga reciclada no lixo.O obxectivo é facer unha das infraestructuras máis queridas no ámbito da permacultura: aproveitar o lixo electrónico, neste caso unha caldeira de auga, para elaborar un novo dispositivo coa capacidade de quentar a auga a partir da enerxía solar, é dicir un dispositivo de enerxía limpa. Proposta enorme de Pirelli, pertencente ao colectivo Bricolabs, colectivo que se reúne habitualmente e é anfitrión sa sala Makers da Domus, onde se ubicou o Ateneo Atlántico de Prototipado.

Pirelli, coa colaboración de efkin e dalgúns amigos que chegaron de Betanzos a axuda-lo avanzou o prototipo facendo os cortes precisos coa radial, empregando o spray negro preciso etc e avanzando moito o prototipo ata atoparse co problema de que o metacrilato resultou non ser flexíbel abondo para adaptarse a unha superficie convexa (alomenos sen quentala previamente). O único que precisa Pirelli actualmente é sustituir a lámina de metacrilato por outra doutro material máis flexíbel ou experimentar a quentar previamente o metacrilato.
Con ese último detalle xa tería rematado o prototipo que pasaría á fase de testeo e optimización. Alén do emprego que se poida facer a nive doméstico deste prototipo en concreto, ofrece unha documentación que potencia a súa replicabilidade a nivel doméstico ou a nivel doutras asociacións e colectivos.Podes ver a documentación da mesa de traballo neste foro.

Por outra banda, Xoán de Bricolabs atendeu o reto de elaborar un sistema que potencie a entrega de pedidos pola tarde no mercado municipal, comezando un prototipo que permita contrastar os pedidos pagos coas recollidas dos pedidos mediante a tecnoloxía RFID, e testando tamén a compatabilidade coa tarxeta municipal Millenium (que emprega tamén o mesmo protocolo de base). O prototipo está aínda en fase moi experimental, pero Xoán manifestou o seu interese en seguir investigando e avanzando tanto para o caso de uso do mercado municipal, como para o caso de uso do propio acceso á sala Makers da Domus. Con respecto ao caso de uso do mercado municipal de Montealto e atendendo as conversas previas ao Laboratorio Aberto, este mercado dispón xa dunha cámara frigorífica que podería ser empregada para que as persoas dos postos deixen os pedidos encargados alí. Deste xeito, cando as persoas consumidoras viñeran a buscalos pola tarde(se é o único momento no que poden ir), o conserxe podería entregalos xa que ten horario de tarde tamén. O dispositivo proposto por Xoán contribuiría a optimizar este servizo e tentar promover o emprego do pequeno e mediano comercio fronte as grandes superficies por xenerar maior soberanía e beneficio local.

Tucho de Bricolab, propuxo un dispositivo para satisfacer as demandas na primeira fase do Ateneo do CEIP Víctor López Seoane de cara á campaña por un Camiño Escolar Seguro en Montealto,así como a xurdida na AAVV Montealto co tema dos pasos de peóns e persoas cegas. Tucho propuxo unha pulseira electrónica con sensor de presencia que poida avisar a quen se achega aos pasos de peóns se pasan coches ou non, tendo en conta que no barrio de Montealto existe pouca presencia de semáforos e consecuentemente dos seus avisos sonoros. Tucho comenta que lle gustaría retomar a proposta de desenvolvemento do prototipo a partir de comezos do 2017.

Grazas a tod@s por participar co prototipo de Calentador Solar e por idear ou comezar a traballar noutros prototipos desde o colectivo Bricolabs!!!!

Pornortopedia: kit sexual adaptado para o colectivo de diversidade funcional

A mesa de traballo de Pornortopedia participou no espazo do Ateneo deseñando e construíndo un novo prototipo de xoguete sexual adaptado ás necesidades do colectivo de diversidade funcional, específicamente ás persoas que empregan cadeira de rodas por problemas de mobilidade.

O proxecto Pornortopedia xurde a partir de que un colectivo de diversidade funcional de Barcelona solicitase un taller de sexualidade ao colectivo de performance e vídeo Post-Op, adicado a traballar a sexualidade desde unha perspectiva transfeminista de non-normatividade a nivel de corpos desexables, de xénero, de inclusión da diversidade sexual etc. Desde entón unha das liñas de traballo a nivel colaborativo foi o deseño (partindo dos desexos de persoas do colectivo como Anxela de Compostela, e o asesoramento específico das Post-Op) de xoguetes sexuais adaptados para a auto-exploración e/ou  a interacción con outras persoas en calquera rango de mobilidade. No apartado de asesoramento técnico outras persoas do ámbito do código e hardware libre aportaron o seu coñecemento contribuíndo á transdisciplinariedade do proxecto e do deseño dos prototipos.

Dado que a galega Majo, unha das dúas integrantes de Post-Op está de volta en Galiza, vivindo a cabalo entre Coruña e Vigo, participou como mesa de traballo local no Ateneo, facendo traballo de campo por diversas asociación e colectivos da cidade atopando interese por testar os prototipos a desenvolver no evento por parte de Grumico, e interese de coñecer máis sobre o tema por parte de AGASEX, asociación galega de saúde sexual residente tamén na cidade de Coruña.

Para coñecer máis detalles sobre os prototipos desenvolvidos (un parche vibratorio multi-ubicábel e un colar vibratorio con controlo remoto inseríbel na cadeira de rodas e con botóns adaptados a unha psicomotricidade non fina), podes consultar o seguinte foro.

Majo elaborou por completo o deseño dos prototipos e o traballo de campo co colectivo de diversidade funcional, Pirelli deu soporte no emprego da dremmel e outras máquinas precisas da sala Makers de Bricolabs, co gallo de personalizar a caixa do control remoto dos prototipos, e por último geeksha deu soporte no código e electrónica dos prototipos.

Tras uns retoques que se realizarán en xaneiro no circuito e electrónica, os prototipos pasarán á fase de testeo e optimización por parte da asociación Grumico interesada ou outras potencias asociación, colectivos e persoas interesadas.

Grazas a tod@s pola participación nesta mesa de traballo de DIY/DIWO saúde (como categoría biopsicosocial)e pracer transfeminista  :)

IMVEC: colector aire limpo para calibración sensores de gas

A mesa de traballo de IMVEC (Instituto de Monitorización e Vixilancia de Espacios Contaminados) aproveitou o espazo do Ateneo Atlántico de Prototipado para avanzar un dos prototipos do seu planning de traballo.

Tendo xa un primeiro prototipo de medición da calidade do aire con arduino e sensores de gases da serie MQ, atópanse con problemas de precision na medición típicos dos sensores de gases de baixo custe. Sendo fundamental para o proxecto facer un kit o máis económico posíbel para ser replicábel e envolver o maior número de cidadás posíbeis na monitorización e denuncia de espacios contaminados, pensaron na hipótese de construir un colector de aire limpo de baixo custe para autocalibrar os sensores antes que mercar un hardware máis costoso.

Neste foro poderedes atopar documentación detallada da construcción do colector de aire limpo que foi construido na súa totalidade durante o Ateneo (con asesoramento de Pirelli de Bricolabs), e está á espera de ser testado nunhas condicións ambientais que poidan ser consideradas limpas, pre-requisto imprescindíbel para poder autocalibrar os sensores de xeito correcto. Unha vez que este teste sexa realizado, podérase considerar se se pode solucionar o calibrado (e a precisión da medición) dos sensores deste xeito ou se se precisa recurrir a outro hardware que encareza un pouco máis o kit de monitorización.

Durante o Ateneo, o IMVEC, e concretamente o Xosé Quiroga, contou coa visita do CartoLab da Universidade de Coruña, interesad@s en facer rede e poder colaborar na fase de cartografía dos espazos contaminados.

Grazas a Quiroga, a Pirelli e a CartoLab pola súa presencia e participación nesta mesa de traballo!!

Hábitat:fototrampeo

Unha das mesas de traballo do Ateneo Atlántico máis interdisciplinar conxugando técnicas de estudo do ámbito biolóxico das mans da asociación do barrio de Montealto Hábitat, xunto a hardware libre, software libre, vídeo creativo…

Desde a creación dun prototipo de cámara con autonomía enerxética e detección de presencia de animais para poder capturar diferentes especies baseado na Rapsberry Pi e hardware libre, seguindo polo prototipo dunha visualización web e buscador para vídeos das diferentes especies, ata un vídeo-resumo de divulgación desde e para a cidadanía deste coñecemento de biodiversidade autóctona.

O seguemento do proceso levouse e lévase a través dun foro.

O prototipo iniciais de cámara precisa dun pequeno seguemento antes da súa implementación. Tras a instalación do paquete motion que deu algún problema coa rede existente no evento e a elaboración do buraco para a lente na caixa onde ubicar a Rapsberry Pi, o prototipo poderá pasar á fase de implementación-testeo onde recoller as deficiencias que poida ter na práctica para pasar á fase de optimización.  calidade dos vídeos aumentará co novo prototipo posto que a lente é moito mellor, sen aumentar o prezo do hardware, que pola súa modularidade permitirá optimización e engadido de funcionalidades.

O prototipo de visualización web quedou completado e coordenado co informático que leva a web do Grupo Hábitat para examinar o proceso de implementación na web e contribuir á divulgación do traballo da asociación e do coñecemento en mancomún sobre a biodiversidade da comarca. O mesmo con respecto ao vídeo-resumo que pode dar a coñecer o material acadado mediante esta técnica de estudo, só pendente da implementación na web.

No futuro, alén de testear e optimizar estos prototipos, contémplase a posibilidade de elaborar scripts de código para automatizar a incorporación dos novos clips seleccionados á base de datos da visualización, integrando ambos prototipos nun fluxo de traballo continuo.

Coa xente de Hábitat, que xa quedou a coñecer tamén a existencia de Bricolabs, veciños que non coñecían ata o momento, quedou feita unha choiva de ideas para pensar aplicacións de hardware e software libre para as súas técnicas de estudo: anelamento de aves para estudar as súas migracións (con RFID, por exemplo),  detección das diferentes especies de morcegos a través do seu ultrason (cun sensor de ultrason + arduino, por exemplo). Toda unha liña de DIY ciencia cidadá aberta por explorar na Coruña e en rede!!

Grazas á Grupo Naturalista Hábitat, Belén Montero, efkin, Xosé Quiroga e geeksha pola súa participación.

Feche do laboratorio aberto

O domingo (ultimo día do laboratorio aberto) as mesas de traballo foron fechando o proceso do seu prototipo, documentando o máximo posíbel, e pensando en futuros pasos.

Pirelli de Bricolabs probou a engadir o metacrilato a súa estructura de calentador solar para crear a cámara de aire quente, descubrindo que o ideal seria mudar o material por policarbonato ou quentar moito o metacrilato antes de tentar darlle flexibilidade. Proceso a seguir nas sesións dos venres de Bricolabs.

Hábitat-Fototrampeo tivo unha posta en común de todo o traballo realizado con catro persoas de Hábitat, entre elas as persoas que levan a páxina web.Deste xeito, falamos de como poder integrar a aplicación web realizada  na súa web para divulgar/liberar o seu arquivo de fototrampeo e especies da zona. Fixemos tamén unha mesa de traballo de instalación de Rapsbian para preparar as dúas cámaras, tanto a de Habitat orientada a fototrampeo, como para a de Belén, orientada a vídeo experimental, co apoio de Quiroga. Daráselle on-line continuidade e seguemento. Por ultimo, pensamos en diferentes ideas para prototipos tecnolóxicos relacionados co seu traballo de campo, alén do seguemento e teste do prototipo realizado.En vindeiros resumos específicos por mesa de traballo contareivos máis.

IMVEC centrou o día en documentar o colector de ar construido durante o laboratorio, que entrará na fase de testeo ao atopar un entorno axeitado para controlar as variábeis de sensores de gas.

Pornortopedia documentou o deseño dos dous prototipos, e acabou a confección material de todos eles. No apartado técnico faltáronnos un para de compoñentes de electrónica para poñer en funcionamento os códigos e circuitos realizados. Geeksha incoporará esas compoñentes para que Majo poida pasar á fase de testeo dos prototipos coa asociación Grumico da cidade, ou outras persoas do colectivo de diversidade funcional que poidan estar interesadas.

A Open Pet fíxoselle unha aportación conceptual no enfoque da aplicación que irá acompañada de código nas próximas semanas se os desenvolvedores principais do proxecto poden/queren dar segumento as tecnoloxías escollidas (django e foundation).

Simultáneamente a facer as entrevistas correspondentes ás mesas de traballo, acabamos o día facendo molduras de pegadas de raposo e nutria con barro e escaiola.Coas mans na masa e cerveza final no bar habitual do espazo!!!!

Seguimos co proceso.Nos vindeiros días iremos divulgando progresivamente as entrevistas e artigos pormenorizados e específicos por mesa de traballo, incluindo as hipóteses de teste dos prototipos.

Grazas a tod@s por participar do Ateneo e facer correr esa enerxía do compartir tan fermosa nos laboratorios abertos.

 

 

 

Ateneo: rematou o día 3

prototipoquiroga

O venres pola tarde produciuse un encontro entre as diferentes persoas participantes na mesa de traballo de Habitat-Fototrampeo, tremendamente activas tamén no foro. Compartiuse o material en bruto do vídeo, falouse do vídeo introductorio para a sección de fototrampeo, amosouse as primeiras views programadas e avanzouse na concreción de detalles para as seguintes.Falamos tamén do prototipo de cámara de fototrampeo coa Rapsberry (geeksha) e encargamos xa os materiais para facer unha o domingo pola mañán.

Pornortopedia continuou co seu traballo de campo e a asociación Grumico amosou interese en experimentar o prototipo resultante.

Xoán e Tucho aproveitando tamén a xuntanza semanal de Bricolabs continuaron a facer probas co lector de RFID e a tarxeta Millenium da Coruña.

Quiroga acabou a ensamblaxe do colector de ar para auto-calibrado de sensores que poñería a andar engadíndolle o ventilador no sábado, no cal Belén partillou xa o vídeo introductorio para Habitat e efkin rematou a última view do timeline.

Co comezo da fin de semana tamén comezou con moita forza a mesa de traballo do Calentador Solar de Pirelli con un par de colaborador@s matutinos. Radial e moita construcción a partir de reciclaxe para investir en enerxía limpa!! Alén da súa mesa, fixo un anfitrionaxe como bricolabber para facilitar o emprego das máquinas a Majo de Pornortopedia que estivo a preparar a caixa para incoporar os botóns e o joystick do controlo remoto do parche vibratorio. Tamén asesorou ao Quiroga na continuidade do seu prototipo.

Geeksha estivo a preparar os códigos para o emisor e receptor de infravermellos (control remoto do parche vibratorio) que haberá que subir o domingo pola mañán aos arduinos.

Mañán queda un día intenso e presentación (formato vídeos e/ou live) dos prototipos ás 18 horas.

Seguimos!!!

 

 

Ateneo: día 2 do laboratorio

dia-2

O laboratorio aberto arrinca motores coas primeiras mesas de traballo activándose. En Habitat-Fototrampeo comezamos co visionado do material, a definición dunha posíbel estructura/views, seteado do entorno de desenvolvemento, base de dados e primeiras views. Hoxe (venres) pola tarde teremos unha reunión con Andrés de Habitat, Belén de Esferobite que colabora na parte de vídeo e efkin de NaNO3 que está a desenvolver a aplicación polo de agora.Por outra banda, plantexamos unha hipótese para realizar un prototipo libre para a cámara de foto-trampeo.

A mesa de traballo de IMVEC co seu análise de medición da calidade do ar para denunciar espazos contaminados reuniuse onte con Cartolab da UDC, interesad@s en poder colaborar modularmente para a fase de interface web e visualización que procura o proxecto. Agora estamos a elaborar un colector de ar baseado nun filtro de carbono, cun ventilador e un paquete de patacas traballando na liña do auto-calibrado.

En Pornortopedia deseñamos os primeiros prototipos-xoguetes de autoestimulación vibratoria adaptado á cadeira de rodas e conseguimos o material para realiza-los. Hoxe, Majo de Post-Op está a realizar traballo de campo visitando as asociacións de colectivos con diversidade funcional de A Coruña para recoller feedback de usabilidade antes de prototipar na fin de semana.

Na mesa do sistema de RFID Xoán de Bricolabs estivo a experimentar co sistema das tarxetas Millenium da Coruña para ver como podería ser aplicábel o que está a comezar a prototipar en resposta a unha necesidade/desexo do Mercado Municipal de Montealto.

Tucho de Bricolabs e Noa do CEIP Víctor López Seoane comezaron a visualizar material e pensar en prototipos aplicábeis á campaña do Camiño Escolar Seguro.

Borja e Carolina pasaron a ver todo o material que poderían precisar para facer no fin de semana a súa mesa sobre cargadores para dispositivos eléctricos.

Este venres pola mañán, recibimos a visita da xente da Asociación Sen Ánimo de Nome que quixeron participar cunha jam no laboratorio…

…Seguimos!

Laboratorio aberto na Domus

flyerateneocaraa

Con algunha conversa intermedia aínda, mais o Ateneo xa está na conta atrás do seu laboratorio aberto!!!

Onde? Terá lugar na Domus (Sala Maker), sé habitual do colectivo Bricolabs.

Cando? O mércores 16 estaremos montando a sala e espazo virtual de documentación a partir das 17 h. Do xoves 17 a domingo 20 estaremos de 10 a 19 h (horario habitual do museo). O domingo ás 18 amosaremos o avance dos prototipos realizados.

Quen? As diferentes persoas e colectivos que participaron da convocatoria, xunto a aquel@s que decidan propoñer unha mesa de traballo nestes últimos días, ou simplemente pasarse por alí. É un evento aberto.

Que acontecerá? A partir do xoves, comezaremos cada día cunha pequena asamblea onde nos presentamos , contamos o proxecto/mesa de traballo que imos facer ou a curiosidade que nos levou alí etc. A continuación, desenvolvemos as mesas de traballo e faremos micro-talleres á carta entre as asistentes (por exemplo, prototipado). Ao rematar, o domingo amosaremos os diferentes prototipos realizados polos nós (proxectos).

flyerateneocarab

Propostas de mesas de traballo:

Sistema RFID para supervisar a entrega dos pedidos no mercado. Xurde dunha necesidade/desexo do Mercado Municipal de Montealto, que Xoán de Bricolabs anímase a prototipar.

Open Pet: Aplicación/Servicio web de visualización de datos de protectoras de animais. GPUL dándolle continuidade a un proxecto xurdido do hackathon de datos abertos.

Habitat (Foto-trampeo): O Grupo Naturalista Habitat emprega habitualmente unha técnica de estudo para detectar e monitorizar especies chamado foto-trampeo. A mesa de traballo consistiría en optimizar o seu traballo cunha aplicación web que permita facer navegábel o seu arquivo de imaxes/vídeos categorizado, e/ou facer un prototipo libre da cámara camuflada que empregan para detectar a presencia de animais e capturar as imaxes.

-Sistema DIY estandarizado de calibración de sensores de medición da calidade do aire: O Instituto de Monitorización e Vixilancia de Espazos Contaminados é unha institución cidadá aberta adicada ó desenvolvemento de prototipos, a investigación e a formación ecoforense orientada á xeración de ferramentas para a adaptación humana ós procesos de contaminación relacionados coa xestión de residuos urbanos en vertedoiros, industria pesada e minería.

Pornortopedia: Post-Op propón o desenvolvemento dunha sistema vibratorio con control remoto que integrar na cadeira de rodas para poder facer auto-exploración vaxinal/anatómica simultaneamente a obter pracer . É un novo prototipo no seu traballo de sexualidade en colaboración co colectivo de diversidade funcional.

Dispositivos de enerxía libre: Proposta de Borja Fernández para poder abastecer de xeito autónomo teléfonos ou tablets.

Calentador solar: construcción de un calentador solar a partir dunha neveira reciclada.Proposta de Gino de Bricolabs.

Outras dúas ideas a prototipar a raíz das conversas mantidas serían:

-Aplicación móbil co pequeno comercio de Montealto xeolocalizado (saíu tanto na conversa coa AAVV como na do Mercado)

-Dispositivo sonoro para facilitar o cruzamento dos pasos de peóns a nen@s e ceg@s: xurdiu tanto na conversa co CEIP Seoane dentro da campaña Camiño Escolar Seguro, como na conversa con AAVV.

Nestes dous casos, queda por ver quen se encarregaría do seu desenvolvemento técnico.

 

 

 

 

Conversas da primeira fase ;)

conversas-da-primeira-fase

Ao longo desta semana, o Ateneo discorreu cunha serie de conversas e choivas de ideas con diferentes colectivos e axentes do barrio de Montealto. Alén do CEIP Víctor López Seoane e da AAVV de Montealto, estivemos argallando ideas co Grupo Naturalista Habitat, coas xentes do Mercado Municipal de Montealto, coa ASCEGA (Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia), con xente de Esferobite e, por suposto, cos colectivos GPUL e Bricolabs.

Deste proceso de posta en común de necesidades/desexos sumado a  propostas chegadas da convocatoria aberta xurde a lista de proxectos a prototipar (mesas de traballo) que publicaremos este luns. Estades a tempo de sumarvos como colaboradorxs ou a propoñer algún outro proxecto ao longo da semana, ou mesmo a partir do xoves que comeza o laboratorio aberto, sempre tendo en conta o tempo preciso para a xestión de materiais.

Van chegando os tempos de prototipar, querida comunidade!A segunda fase do Ateneo está ao caer!!

Taller Prototipado coa AAVV Montealto

dsc_2951_edited

Hoxe ás 20 horas moverémosnos ata a AAVV de Montealto a facer un taller de Prototipado coa viciñanza para alimentar e empodarar a creatividade do barrio. Se @s rapac@s de sexto conseguen, facendo algoritmos das súas actividades cotiás, achegarse a conceptos como bucles, secuencias, repetición, aleatoriedade ou liberdade de pensamento humano fronte á secuencialidade da máquina, o que non poderán na AAVV :)

O periplo do día de hoxe comezou na zona do mercado municipal, facendo brainstorming conxunto con Andrés do Grupo Naturalista Habitat que tamén participará no evento intensivo do Ateneo. Unha sesión do máis enriquecedora: pegadas de biodiversidade para apoiar a campaña de camiño seguro para nenxs (da que me falara Noa do CEIP Víctor López Seoane na choiva de ideas que tivemos o martes pola tarde), visualización para as imaxes e vídeos recollidas coa técnica de estudo do foto-trampeo para recoñecer e catalogar especies animais…

Idear para logo prototipar!Seguimos.